De sollicitatie deadline loopt van september tot december van het voorgaande jaar.

Een veelzeggende presentatie op uw website of veelzeggende foto's per mail zijn toerijkend als sollicitatie voor de Europese kunstnijverheidsmarkt. Als u ervoor kiest om uw documenten per post te zenden, dan verzoeken wij u om de sollicitatie te sturen voorzien van productbeschrijvingen en foto's (bij voorkeur innovative vormgeving). 

Algemene deelnamecriteria zijn: registratie bij de Kamer van Ambachten en lid branchevereniging. Freelance kunstenaars en designers kunnen als invitees toegelaten worden.

Toezegging of afwijzing: Gelet op het aantal plaatsen, kunnen wij helaas niet alle sollicitanten een toezegging doen, wij vragen hiervoor dan ook uw begrip. In (maand en jaar invullen) ontvangt u uiterlijk bericht over een eventuele toezegging of afwijzing.

Deelnamecriteria

De Kamer van Ambachten Aken is de organisator van de Europese kunstnijverheidsmarkt. Het adviesbureau voor vormgeving van de Kamer van Ambachten Aken is verantwoordelijk voor de organisatie en verwezenlijking.

Algemene voorwaarde om toegelaten te worden tot de markt is een fiscaalrechtelijk en bedrijfsrechtelijk geldige aanmelding.

Iedere sierkunstenaar, die een beroep uitoefent dat door de wetgever als ambacht wordt erkend bijvoorbeeld in het pottenbakkersvak (draaikeramiek), in het glazenmakersvak (glas in lood, glasschilderkunst) etc. moet kunnen aantonen dat hij geregistreerd staat in het repertorium van ambachtslieden van de desbetreffende Kamer van Ambachten. Bij de sollicitatie dient een kopie van de "handwerkskarte" bijgevoegd te zijn.

Freelance kunstenaars uit de gebieden schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische kunst alsook design kunnen als gast toegelaten worden mits zij staan ingeschreven bij de belastingdienst.

Naast de wettelijke voorwaarden zijn de vormgevingskwaliteit van de producten en van de stand belangrijke criteria voor de toelating. Het adviesbureau voor vormgeving van de Kamer van Ambachten Aken beslist over de toelating.

Iedere sierkunstenaar wordt geacht op beide marktdagen aanwezig te zijn.

Ter bevordering van de verkoop is het raadzaam om de vervaardiging en technieken te demonstreren.

Naar aanleiding van onze bevindingen van de afgelopen jaren wijzen wij er nadrukkelijk op dat u met uw handtekening bevestigt, dat de door u te koop aangeboden objecten op de Europese kunstnijverheidsmarkt uitsluitend door uzelf of in uw werkplaats/atelier vervaardigd zijn. Het is verboden om andere objecten te verkopen. Bovendien is het niet toegestaan dat een tot de markt toegelaten sierkunstenaar zijn stand deelt met een niet toegelaten sierkunstenaar en diens objecten.

Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt uitgesloten van deelname aan de markt.

Het marktterrein wordt na sluiting van de markt 's nachts bewaakt, toch adviseren wij u nadrukkelijk om de stand en objecten veilig op te bergen c.q. mee te nemen. De organisator is niet aansprakelijk voor schade door diefstal, vandalisme, weersomstandigheden of dergelijke.

Kosten/ Betalinsvoorwaarden

Standkosten (voorbeelden):   2 x 2 = 136,00 €
                                            3 x 2 = 204,00 €
                                            3 x 3 = 306,00 €

De prijzen hebben betrekking op de Europese kunstnijverheidsmarkt van afgelopen jaar. Wijzigingen voorbehouden.

Betalingsvoorwaarden: De standkosten moeten betaald worden binnen de aangegeven betalingstermijn na het ontvangen van de rekening. Na ontvangst van de standkosten wordt u in principe toegelaten tot de markt. De exacte standplaats en het standnummer worden op een later tijdstip bekend gemaakt.
Bij afzien van deelname na een bepaalde datum dienen de gehele standkosten betaald te worden.

Deze standkosten zijn inclusief:

  • standplaats voor twee dagen
  • aansluiting op het stroomnet incl. stroomverbruik (mits gewenst)
  • monteurservice en ordebewaking
  • bewaking van het marktterrein 's nachts
  • EHBO
  • het opruimen van afval
  • vermelding op de internetsite, exposantenlijst
  • vermelding in de marktbrochure
  • reclamemateriaal (uitnodigingen, plakkaten)
  • pr in diverse media